Disclaimer

Het samenstellen van de internetpagina's van Logopedie de Verbinding gebeurt met grote zorg. Desondanks kan het voor komen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina's is terechtgekomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Logopedie de Verbinding kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie. Op de internetpagina's van Logopedie de verbinding staan enkele links die verwijzen naar internetpagina's van derden die niet onder het domein van Logopedie de Verbinding vallen. Op de inhoud van deze pagina's heeft Logopedie de Verbinding geen enkele invloed. Logopedie de Verbinding aanvaard dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.



Copyright

Logopedie de Verbinding gebruikt voornamelijk eigen beeldmateriaal. Waar gebruik is gemaakt van beeldmateriaal van derden is getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de wettelijke bepalingen.

Desondanks kan het voorkomen dat fotomateriaal niet voor publiek gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

De op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Logopedie de Verbinding en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.
Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Logopedie de Verbinding.

Nadere informatie: Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen

Copyright © 2015 Logopediepraktijk de Verbinding.
Alle rechten voorbehouden.
Realisatie website: Indigitis | Almelo

 

 

 

 
footer