Afwijkende mondgewoonten

De stand van de tanden en de vormgeving van de mond worden grotendeels bepaald door de spieren in en om de mond. Denk hierbij aan de kauwspieren, de tong, de lipspieren, etc. Afwijkende mondgewoonten kunnen het evenwicht tussen die spieren onderling verstoren en tevens leiden tot een articulatiestoornis.
Logopedie de Verbinding is gespecialiseerd op een oefentherapie: oro-myofunctionele therapie (OMFT). De OMFT is erop gericht alle mondspieren weer in evenwicht te brengen door gerichte oefeningen te geven en foutieve gewoonten af te leren.

Onder afwijkende mondgewoonten vallen:

 • Afwijkend slikgedrag
  De tong ligt bij een afwijkende slik tussen of tegen de tanden. De lipspieren spannen te sterk of te zwak aan. Een afwijkende slik kan op den duur de tandstand beïnvloeden.
 • Afwijkend kauwen
  Het kan voorkomen dat tijdens het kauwen de lippen niet worden gesloten, de tongbeweging onvoldoende is en speekselvorming is gestoord. Voedsel doorslikken wordt hierdoor bemoeilijkt. Er kunnen problemen in het kaakgewricht ontstaan ten gevolge van een verstoring in het evenwicht van de gezichtsspieren.
 • Duim- en vingerzuigen 
  Zuiggewoonten zijn bij oudere kinderen soms erg hardnekkige gewoonten geworden. Deze mondgewoonten kunnen een afwijkende tandstand veroorzaken en leiden tot een verstoorde balans tussen krachten van de gezichtsspieren (open mondgedrag). Ook kan er een te hoog en smal gehemelteboog ontstaan. Ten gevolge hiervan kan er sprake zijn van een onjuiste uitspraak van bepaalde klanken.
 • Afwijkende tongplaatsing in rust
  Een afwijkende tongplaatsing in rust kan invloed hebben op de tandstand. Een afwijkende tongplaatsing in rust gaat vaak samen met een afwijkend slikgedrag.

  Bij een afwijkende tongplaatsing in rust ligt de tong:
  - Tegen of tussen de voortanden;
  - Tegen het slijmvlies van de onderlip;
  - Op de mondbodem;
  - Tussen de kiezen.
 • Foutieve lipgewoonten
  Bij een verminderde spierkracht in de lipspieren is er een grote kans op mondademen, afwijkende tongplaatsing in rust en afwijkend slikken.
 • Nagelbijten
  Voortdurend bijten op de nagel kan vooruitschuiven van de onderkaak en/ of een verhoogde spierspanning van de kaken ten gevolge hebben. Dit kan op den duur leiden tot klachten aan het kaakgewricht.
 • Habitueel mondademen
  Onder habitueel mondademen wordt de gewoonte verstaan om in rust door de mond adem te halen, terwijl de neus voldoende doorgankelijk is.
  Bij mondademen is er sprake van een lage tongpositie in rust wat van invloed is op een afwijkende slik. Hierdoor kunnen orthodontische afwijkingen ontstaan en articulatiestoornissen. Ook is er bij mondademen meer kans op infecties en een droge, pijnlijke keel.

  mondgewoonten
 
footer