De praktijk

Via het linker menu vindt u meer informatie over de vestiging, wie ik ben, met wie wij samenwerken, de werkwijze die wij hanteren, informatie over vergoedingen, de betalingsvoorwaarden en hoe wij ons bezighouden met kwaliteit.

Missie
Logopedie de Verbinding is een jong en dynamisch praktijk waar op een klantvriendelijke en professionele wijze allround logopedische zorg op maat wordt gegeven, waarbij de cliënt centraal staat. Bij ons wordt er niet gekeken naar de beperkingen van een persoon maar naar de mogelijkheden.

Visie
Logopedie de Verbinding streeft naar een stabiel netwerk en een goede samenwerking met andere disciplines. Denk hierbij aan multidisciplinaire samenwerkingen binnen het medisch centrum “De Kolk”. Inhoudelijk wordt er gewerkt vanuit de basis die beschreven is in het beroepsprofiel van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Praktijk2

 
footer