Gehoor

Een goed gehoor is een voorwaarde voor een goede communicatie. Bij een verminderd gehoor kan een boodschap verkeerd worden verstaan, de ander verkeerd begrepen worden of klanken en woorden verkeerd worden aangeleerd.

Slechthorendheid
Kinderen krijgen hun eerste hoortest wanneer ze circa 2 weken oud zijn. Deze is bedoeld om (aangeboren) doofheid op te kunnen sporen. Een goede uitkomst biedt echter geen garantie dat er later geen gehoorproblemen kunnen ontstaan.
Veel kinderen krijgen een of meerdere keren een middenoorontsteking. Bij een middenoorontsteking zit er vocht achter het trommelvlies vast, welke niet weg kan door de buis van Eustachius. Een middenoorontsteking kan erg pijn doen. Tijdens de ontsteking is er tevens sprake van slechthorendheid.
Kinderen met gehoorproblemen hebben mogelijk niet alle klanken goed kunnen waarnemen tijdens hun ontwikkeling, waardoor ze moeite kunnen hebben om deze zelf toe te passen. Daarom zal er bij deze kinderen ook vaak onderzoek worden gedaan naar de spraak- en taalontwikkeling. Een KNO-arts kan trommelvliesbuisjes en/ of besluiten om de neus en/of keelamandelen te verwijderen, zodat het kind minder verkouden wordt. Verkoudheid leidt namelijk vaak tot: mondademen, droge keel, minder slikken, geen ontluchting van de buis van Eustachius met als gevolg een middenoorprobleem.
Soms is er echter sprake van andere gehoorproblemen. Er kan dan sprake zijn van problemen in het binnenoor. Dan zal er onderzoek plaatsvinden in het ziekenhuis of een audiologisch centrum.

Bij kinderen en/ of volwassenen met gehoorproblemen zal er voornamelijk gewerkt worden aan spraakafzien, de communicatie met anderen (eventueel met gebaren) en de articulatie.

De logopedist is bekend met de Nederlandse Gebarentaal (NGT).

Auditieve vaardigheden
Naast goed horen is goed luisteren ook belangrijk. Indien kinderen problemen ondervinden met de auditieve verwerking kunnen er op korte en lange termijn problemen in de ontwikkeling optreden.  Deze gevolgen kunnen spraak- en/of taalproblemen en leerproblemen zijn en komen vaak voor in combinatie met andere problemen zoals slechte resultaten op school, moeite met klassikale opdrachten, slechte concentratie, snel afgeleid. De auditieve functies spelen ook een grote rol bij de leesvoorwaarden en het spellen. Je moet woorden in zinnen en klanken in woorden kunnen onderscheiden. Door klanken te kunnen onderscheiden kun je bepalen welke letter erbij hoort.

De logopedist doet onderzoek naar de auditieve vaardigheden en de mogelijke invloed hiervan op de taal, spraak en het lezen en spellen. Op basis van het onderzoek worden adviezen gegeven aan ouders/ leerkrachten. Tijdens de behandelingen wordt er geoefend om de auditieve functies te verbeteren (bijvoorbeeld hakken – plakken)

gehoor

 

 
footer