Voor wie

Logopedie de Verbinding is een allround logopediepraktijk voor kinderen en volwassenen met problemen op het gebied van taal, spraak, lezen en spelling, stem, gehoor, afwijkende mondgewoonten, stotteren en broddelen.

Deze stoornissen hebben onderling veel met elkaar te maken. Zo komt het regelmatig voor dat kinderen met een taalontwikkelingsachterstand ook problemen hebben (gehad) met de spraak of het lezen en de spelling, kan slechthorendheid de oorzaak zijn van taal- en spraakproblemen en zijn afwijkende mondgewoonten vrijwel altijd van invloed op de spraak.

Via het keuzemenu vindt u meer informatie over de verschillende stoornissen.

voorwie

 
footer