Samenwerking

Als logopedist is samenwerking met andere disciplines erg belangrijk. Naast de disciplines in het medisch centrum wordt er ook nauw samengewerkt met andere huisartsenpraktijken, tandartsen, orthodontisten, KNO-artsen, kinderartsen, scholen en audiologische centra. In enkele gevallen is het nodig om door te verwijzen naar een van bovenstaande artsen of specialisten voor verder onderzoek en/ of behandeling.

Voor uw kind vinden wij het belangrijk dat er goede contacten zijn met de peuterleidster, leerkracht, remedial teacher of interne begeleider op school. Op deze manier krijgen wij een completer beeld van uw kind en blijven zij op de hoogte van de logopedische ontwikkelingen. Ook kunnen wij adviezen geven waarmee op school met uw kind extra kan worden gewerkt. Uiteraard vinden overleggen altijd pas plaats na uw goedkeuring

 
footer