Spraak

Tijdens het ontwikkelen van de spraakontwikkeling kan er een vertraging ontstaan. Er is sprake van een vertraging wanneer de spraak erg achterblijft ten opzichte van leeftijdgenootjes. Een vertraagde spraakontwikkeling (articulatiestoornis) kan samenhangen met andere stoornissen zoals slechthorendheid of een algehele ontwikkelingsachterstand. Echter komt het ook regelmatig voor dat er geen oorzaak gevonden wordt.

De bekendste articulatiestoornissen zijn het slissen/ lispelen en het niet kunnen uitspreken van een klank. Soms is er sprake van een meervoudige articulatiestoornis. Daarbij worden verschillende klanken weggelaten, vervangen of vervormd.

Een articulatiestoornis geeft vrijwel altijd problemen. Het kind wordt bijvoorbeeld niet begrepen door ouders, opa en oma, de oppas of op school door de juf of andere kinderen. Dit kan tot gedragsproblemen leiden: het kind kan opstandig en driftig worden of zich juist steeds meer gaan terugtrekken.

Ook bij volwassenen kan er sprake zijn van een articulatiestoornis. Voorbeelden: binnensmonds spreken, te snel spreken of met onvoldoende intonatie spreken. Het gevolg is een slechte verstaanbaarheid, die de communicatie tussen spreker en luisteraar bemoeilijkt. Dit kan gevolgen hebben voor het contact met anderen.

spraak

 
footer