Werkwijze

Aanmelding
Via het kopje ‘aanmelden’, mail of telefonisch contact kunt u zich (of uw kind) aanmelden bij ons. Naar aanleiding van de aanmelding zal de logopedist zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om een eerste afspraak in te plannen. Er wordt rekening gehouden met uw voorkeursdag en -tijd.

Eerste afspraak
Tijdens de eerste afspraak wordt uw klacht zo goed mogelijk in kaart gebracht. Alle afspraken vinden doorgaans plaats op ons praktijkadres. Wanneer het niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, kan de logopedist aan huis behandelen. Hiervoor is echter wel toestemming nodig van de huisarts (via een verwijsbrief met verzoek tot aan huis behandeling). 
Wij vragen u om de eerste afspraak het volgende mee te nemen:

  • Eventuele verwijsbrief van huisarts/ specialist (niet van toepassing bij DTL);
  • Geldig legitimatiebewijs;
  • Verzekeringspasje.


Logopedisch onderzoek

Naar aanleiding van het eerste (anamnese)gesprek zal er onderzoek worden gedaan naar aanleiding van uw klacht. Dit onderzoek kan bestaan uit observaties en/ of testen. Naar aanleiding van het onderzoek komt een logopedische diagnose.

Behandelplan
De resultaten van het onderzoek en de logopedische diagnose met de daaruit voortvloeiende behandeldoelen worden vastgelegd in een verslag: het behandelplan. Dit verslag wordt altijd mondeling met u besproken. Dit verslag krijgt u ook mee op papier. In samenspraak met u zal er worden bekeken of logopedie noodzakelijk is. Verslagen worden, na uw goedkeuring, ook verstuurd naar uw huisarts/ specialist en eventuele leerkracht zodat zij ook op de hoogte blijven van uw (of uw kind zijn) logopedische ontwikkelingen.

Behandeling
Een logopedische behandeling vindt meestal eenmaal per week plaats en duurt 25 minuten. Wanneer er een ernstiger probleem voordoet is er een mogelijkheid dit uit te breiden naar twee keer per week. De behandeling bestaat uit het geven van adviezen en oefeningen. Meegegeven oefeningen worden tijdens de behandeling altijd behandeld en besproken, zodat het duidelijk is hoe er thuis kan worden geoefend. Afhankelijk van de ernst van de klacht, de motivatie en inzet (van zowel kind als ouder) kan de behandeling enkele weken tot maanden (in uitzonderingsgevallen zelfs jaren) duren.Testen1

 
footer